La Junta

L'actual Junta de "l'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses" està formada per: