JORDI VIDAL ESCRIG - nº 100

Titulació: Perit Diplomat en Taxació d'Assegurances.
Altres títols: Titulació i registre a la D.G.S.
Col.legi/Associació Professional:
Col·legiat/Associat:
Data d'inscripció:
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Fábrica Nova 12, 2on A
Codi Postal: 08800
Població: Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 629.38.24.25
Fax: 93.302.12.98
E-mail: jordividal@viperpericial.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona i província.
Especialitat:
  • Valoracions i taxacions en general de bens mobles e immobles.
  • I.R.D. (incendis i diversos). Amb la corresponent titulació i registre a la D.G.S
  • Valoracions. Suspensions.
  • Accidents de trànsit. Separacions de bens mobles.
  • Maquinària i Embarcacions.
  • Automòbils V.A. (autos). Amb la corresponent titulació i registre a la D.G.S
Altres:
  • Membre del Comité Organitzador del 1er Congreso Nacional de Profesionales de la Pericia Judicial (València, octubre 2004).
  • President del Comité Organitzador del Congrés Europeu de Peritatge Judicial organitzat per l'Associació Catalana de Perits Judicials i Esade (Barcelona, octubre 2008).
  • Ponent al "Curs sobre Peritatges Judicials" a l'I·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona". Novembre, 2010