MARISOL RAMONEDA BATLLÓ - nº 448

Titulació: Llicenciada en Psicologia. Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia. Experta Forense. Psicòloga general Sanitària. Experta en Mediació.
Altres títols: Màster en Mediació i Resolució de Conflictes (mediadora). Coordinadora Parentalitat acreditada pel COPC. Llicenciada en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d'Empreses (ESADE).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Esade Alumni.
Col·legiat/Associat: 11.669
Data d'inscripció: 2000
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Balmes 92, 2on 1º
Codi Postal: 08008
Població: Barcelona
Telèfon: 609.35.66.73
Fax: ----------------------
E-mail: mramob@copc.cat
Web: www.marisolramoneda.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • A) Peritatges psicològics en l'àmbit civil: processos de separació i divorci, guardes i custòdies, interferències parentals, idoneïtat per acolliments i adopcions, incapacitacions civils i laborals, mobbing, bullyng i ciberbullying. B) Peritatges psicosocials. C) Peritatges Psicològics en l'àmbit penal: valoració estat mental imputats, seqüel·les psiquiques víctimes, maltractaments i abusos, avaluació testimonis. D) Peritatges en l'àmbit laboral: mobbing. E) Mediacions familiars, de parella i d'empresa.
Altres:
  • Membre del TIP (torn d'intervenció professional) dels Jutjats de Catalunya.
  • Ponent i docent, assistència a congressos i formació continua (interferències parentals, violència, separacions i divorcis, assetjament laboral i escolar, seqüeles, etc..).
  • Idiomes: català, castellà, anglès i francès.
  • Mediacions de Justícia Gratuïta.