Presentació

QUI SOM

L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES COL·LABORADORS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA va ser creada al 1986 amb la ferma voluntat de ser una entitat pluridisciplinar, aplegant sota un mateix sostre perits de totes les especialitats pericials sol·licitades per l'Administració de Justícia a Catalunya.

L'ASSOCIACIÓ ha anat creixent i ha arribat a ser l'entitat de l'àmbit pericial més prestigiada i reconeguda a Catalunya i amb el major nombre d'experts que treballen per als Jutjats al nostre país. L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS dóna un servei acurat i eficaç als Tribunals i als professionals del Dret, amb el valor afegit de tenir com a associats perits experimentats de més de trenta especialitats, i que son alhora coneixedors de les normes que regulen els diferents procediments judicials.

L'ASSOCIACIO CATALANA DE PERITS JUDICIALS ofereix a Magistrats, Advocats, Procuradors i a la societat en general experts formats i especialitzats. Treballem per defendre els interessos dels associats i del col·lectiu de perits.

QUÈ FEM

 • L'ASSOCIACIÓ publica un Dossier anual d'associats que s'envia a tots els jutjats de Catalunya i està a l'abast dels professionals del Dret.
 • Organitza cursos de formació continuada, jornades, conferències i congressos.
 • Col·labora amb els diferents col·lectius de professionals compromesos amb el servei públic de Justícia.
 • Manté una relació estreta amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, organitzant amb aquesta corporació cursos i jornades formatives.
 • Participa en les taules de treball organitzades pel FORO DE LA JUSTICIA del Consejo General de la Abogacía.
 • Ostenta una vocalia dins l'Observatori Català de la Justícia.
 • És membre fundador del CONSEJO GENERAL DE PERITOS, amb seu a Madrid, entitat que agrupa les diferents associacions multidisciplinars espanyoles de perits.
 • És membre de l'INSTITUT EUROPÉEN DE L'EXPERTISE ET DE L'EXPERT, organització formada per les diferents associacions de perits i col·lectius dels diferents operadors jurídics, dins el marc territorial europeu.
 • Participa en l'equip acadèmic de l'Institut de Provàtica i Dret Provatori de la Facultat de Dret ESADE.
 • Participa en les tasques de normalització de les àrees en les que els perits intervenen, a través de les propostes que fa l'ASSOCIACIO ESPANYOLA DE NORMALITZACIÓ (AENOR), tant a nivell espanyol com europeu (CEN).
 • Convoca anualment el PREMI DE TREBALLS DE RECERCA, dirigit a perits, advocats, llicenciats en Dret, personal docent i estudiants universitaris.

Les finalitats de la nostra ASSOCIACIÓ, a més de tenir la clara voluntat de defendre i representar els interessos del col·lectiu de perits son, entre d'altres, les següents:

 • 1. Valorar la qualitat de l'acte pericial, i professionalitzar-lo.
 • 2. Formar de manera continuada als nostres associats, i mantenir-los informats de les darreres novetats pel que fa a la professió de perit
 • 3. Promoure els interessos dels perits judicials i mantenir entre ells la més estreta col·laboració.
 • 4. Realitzar projectes, i proposar les modificacions legislatives que l'ASSOCIACIÓ CATALANA cregui oportunes, per aconseguir una millor eficàcia en la tasca del perit, i que reverteix en la qualitat del servei públic de Justícia.
 • 5. Realitzar els treballs de tipus científic i de cooperació que li siguin encomanats.
 • 6. Col·laborar en tot el que sigui possible per la millora de l'Administració de Justícia.
 • 7. Mantenir una estreta col·laboració amb els estaments públics que tenen competències en Justícia, en tots aquells aspectes relacionats amb la pràctica de la perícia judicial, i responsabilitzar-se de les funcions que l'hi puguin ésser encomanades.