Sol·licitud d'inscripció

QUÈ HAS DE PRESENTAR PER SER MEMBRE DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ?

A més d'enviar-nos la sol·licitud d'inscripció que tens al nostre web www.perits.org , el Curriculum Vitae i signar una Declaració jurada de no haver estat sancionat ni inhabilitat penalment, has d'acomplir amb els següents requisits:

1- Acreditar dos anys d'experiència professional en l´àrea o àrees en les quals sol·licites la teva incorporació. 

2- Acreditar dos anys d'experiència en la realització de peritatges davant els Tribunals, ja sigui com a perit de designa de part (advocats) o de designa judicial.

Si no tens aquests dos anys d'experiència en peritatges judicials, podràs evitar aquest requisit, demostrant:

          a) O bé que has fet un curs o cursos d'especialització amb un contingut acadèmic suficient i rigorós.
          b) O bé que has estat col·laborant professionalment durant dos anys amb un perit especialitzat en l'àrea dins la qual vols inscriure't.

3- En aquests moments, la adscripció a un Col·legi professional no resulta obligatòria per exercir com a perit davant els Tribunals, doncs la Llei d'Enjudiciament civil demana la "titulació" adient per exercir com a perit. Per tant, no és un requisit que exigim, tot i que si pertanyes a un Col·legi professional, pots justificar-nos la teva pertinença.

4- Estar donat d'alta en el Cens Fiscal (tenir un NIF).

5- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil professional amb una cobertura mínima de 150.000 €, ja sigui a títol individual, o mitjançant una pòlissa col·lectiva contractada a través de l'entitat professional a la que pertanyis (un Col·legi professional, per exemple).

Cas que ja tinguis contractada una pòlissa de responsabilitat civil, et recomanem que comprovis que et cobreix l'acte pericial davant els Tribunals.

Si no tens aquesta assegurança, des de l'Associació et podem ajudar a trobar-ne una, doncs tenim acords amb companyies d'assegurances que ofereixen preus molt i molt competitius. 

6- Si ets funcionari o ocupes un càrrec públic, la Junta Directiva establirà els requisits addicionals que hauràs de presentar, als efectes de complir amb la Llei d'incompatibilitats.

7- Hi ha un pagament inicial de 300 euros i la quota és de 60 euros al trimestre.

 

* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIO CATALANA DE Perits Judicials i Forenses amb CIF G58293341 i domicili social situat en AVDA. DIAGONAL, 449 4t 08036, BARCELONA, amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIO CATALANA DE Perits Judicials i Forenses informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Així mateix, l'informem que tractarem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

ASSOCIACIO CATALANA DE Perits Judicials i Forenses informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIO CATALANA DE Perits Judicials i Forenses es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@perits.org.

L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: info@perits.org.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.