XAVIER CAMPILLO I BESSES - nº 365

Titulació: Doctor en Geografia.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col.legi de Geògrafs d'Espanya.
Col·legiat/Associat: 861
Data d'inscripció: 1994
Societat professional: ----------------------
Direcció Castell de Sant Ferran, 13
Codi Postal: 08600
Població: Berga
Telèfon: 93.822.23.72 / 650.37.23.99
Fax: ----------------------
E-mail: periciacaminera@gmail.com
Web: www.periciacaminera.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
 • Camins, servituds de pas i termenals.
 • Dictàmens pericials de camins per a particulars i Administracions.
 • Inventari de camins.
 • Investigació del traçat, les característiques i la propietat dels camins (camins rurals, ramaders i servituds de pas).
 • Investigació de termenals o límits de finques.
Altres:
 • "La determinació de la propietat dels camins: entre la geografia i el dret" En defensa del camins públics. Els drets de les entitats locals i ciutadanes. Consell de Mallorca, 2011.
 • El llibre dels camins. Arola Editors, Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible. Tarragona, 2010.
 • "Els camins i l'accés al medi natural", Vertex, 204: 62-65, 2006.
 • "Parlem de camins públics", Món rural, 71: 23, 2005.
 • "Els camins públics i els privats: uns definició legal", Catalunya Forestal, 72: 5-6, 2005.
 • "La gestió dels camins en un territori de muntanya en transformació: Bases per a un Pla Director de Camins de Catalunya", Espais, 49: 130-140, Dep. de Política Territorial i Obres Públiques, Barcelona 2003.