JUAN ALCALÁ MIÑARRO - nº 223

Titulació: Perit Taxador Tèxtil.
Altres títols: ----------------------
Col.legi/Associació Professional: ----------------------
Col·legiat/Associat: ----------------------
Data d'inscripció: ----------------------
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Major 13, 2º ª
Codi Postal: 08110
Població: Montcada i Reixac (Barcelona).
Telèfon: 670796574
Fax: ----------------------
E-mail: alcalaperito@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya.
Especialitat:
Altres: