ALBERT GALÁN LLONGUERAS - nº 454

Titulació: Enginyer Industrial. Enginyer Tècnic Industrial.. Taxador Tèxtil.
Altres títols: Màster. Postgrau. Doctorant.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 16.458 / 22.214
Data d'inscripció: 2003 / 2001
Societat professional: TWISTPERFECT,S.L.
Direcció C/ Dalia, 4
Codi Postal: 08228
Població: Les Fonts de Terrassa (Barcelona)
Telèfon: 610.417.861
Fax: 93.789.43.55
E-mail: albert@peritjudicial.net
Web: www.peritjudicial.net
Disponibilitat territorial per a peritatges: total.
Especialitat:
  • Valoració d'Empreses i Patrimonis.
  • Actius intangibles. Patents. I+D. Stocks.
  • Taxació de maquinària.
  • Taxació tèxtil.
  • Administrador Judicial de Béns i Patrimonis.
  • Reconstrucció d'Accidents.
Altres: