JUAN MAYA MESADO - nº 393

Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial (Electrònica).
Altres títols: Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial. Postgraus: Perit IRD, ER i RC.
Col.legi/Associació Professional: ----------------------
Col·legiat/Associat: ----------------------
Data d'inscripció: ----------------------
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Rosselló 516-518, 4º4ª
Codi Postal: 08026
Població: Barcelona
Telèfon: 667.220.205
Fax: ----------------------
E-mail: jmayames@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Multirisc (Hogar, comunitats, comerç i Pyme).
  • Industrial.
  • Embarcacions d'esbarjo.
  • RC (professional, productes i transports).
  • Averia maquinària
  • Pèrdua de Beneficis / Lucre cessant.
  • Idiomes: Alemany, Anglès, Català i Castellà.
Altres: