JAUME CUNILL FARRAS - nº 415

Titulació: Perit Taxador d'Assegurances.
Altres títols: Màster en Màrketing per EAE. Peritació Judicial Taxació i Valoració.
Col.legi/Associació Professional: APCAS - Perits d'Assegurances. / Asociación Española de Peritos Judiciales.
Col·legiat/Associat: 3.279 / 946
Data d'inscripció: 1985 / 2007
Societat professional: Peritatges J.Cunill, s.c.p.
Direcció Muralla del Carme, nº 18
Codi Postal: 08241
Població: Manresa (Barcelona)
Telèfon: 93.875.05.40
Fax: 93.875.02.96
E-mail: jcunillf@hotmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Berga, Vic i Manresa.
Especialitat:
  • Valoracions i Taxacions en general.
  • I.R.D. (Incendis i diversos) membre de FUEDI.
  • V.A. (Autos) membre de FAEA.
  • Valoració d'actius per procediments concursals.
  • Incendis i riscos diversos.
Altres: