JUAN LLORENS LLACUNA - nº 489

Titulació: Doctor en Ciències Químiques. Catedràtic d' Universitat.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Químics de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 4736
Data d'inscripció: 2008
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Dolors Masferrer 14, 1er.
Codi Postal: 08028
Població: Barcelona
Telèfon: 669.654.816
Fax: ----------------------
E-mail: jllorensl@ub.edu
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya i resta d' Espanya.
Especialitat:
  • Ciències Químiques.
  • Enginyeria Química.
Altres:
  • 160 publicacions en revistes internacionals.
  • Més de 3000 citacions (h-index en Google Scholar Citations= 34)
  • Direcció de 14 Tesis Doctorals.
  • Direcció de més de 50 Projectes d'investigació amb Administracions i Empreses.