BERNABÉ ZEA CHECA - nº 303

Titulació: Llicenciat en Química.
Altres títols: Agent de la propietat Industrial.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Industrial. / Col·legi oficial de Químics de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 632 / 2960
Data d'inscripció: 1992 / 1994
Societat professional: Centre de patents de la Universitat de Barcelona.
Direcció Parc Científic. c/ Baldiri Reixac 4.
Codi Postal: 08028
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.403.45.11
Fax: 93.403.45.17
E-mail: bzea@zbm-patents.eu
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya, amb possibilitat de viatjar a l\'estranger.
Especialitat:
  • Química (farmàcia, biotecnologia, alimentació).
  • Patents.
Altres:
  • Membre de l'Associació Internacional per a la Protecció de la Propietat Industrial.
  • Professor i organitzador del Màster en documentació On Line en Compact Disc de la U.B.
  • Responsable per Espanya dels Seminaris de Formació i Servei d'Atenció a l'usuari del distribuidor de bases de dades STN Internacional.
  • Professor del Màster on Intellectual Property (Univ. d'Alacant).
  • Professor dels Cursos sobre Patents i Models d'utilitat. Organitzats en col·laboració amb l'Oficina Esp. de Patents i Marques.