REGINA PASCUAL PONCE - nº 503

Titulació: Graduada en Psicologia
Altres títols: Màster en Psicologia forense. Perit judicial. Posgrau Psicologia Clínica infanto-juvenil. Màster en Psicologia clínica i de la salut.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicologia COPB.
Col·legiat/Associat: 31277
Data d'inscripció: 01.02.2023
Societat professional: Centro Helvetia
Direcció C/Rafael Batlle 17
Codi Postal: 08017
Població: Barcelona
Telèfon: 606998078
Fax: ----------------------
E-mail: centrohelvetia@hotmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Experta en abús sexual infantil (ASI)
  • Neuroreeducació.
  • Control de parentabilitat.
  • Violència de gènere.
  • Neuropsicologia.
Altres:
  • Tallers i jornades d'informació en volència masclista i abús sexual infantil.y