ANNA SAN MOLINA - nº 420

Titulació: Llicenciada en Psicologia. Especialitat Clínica.
Altres títols: Psicòloga General Sanitària acreditada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Experta en Psicologia Forense, acreditada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). Màster en NeuroPsicoPedagogia per la Universitat de Girona. Diplomada en Màrqueting Farmacèutic.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 17.917
Data d'inscripció: 17.07.2009
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Rosselló 17, entl.
Codi Postal: 08029
Població: Barcelona
Telèfon: 619.09.97.26
Fax: ----------------------
E-mail: annasanmolina@hotmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Psicologia Forense: penal, civil, social. Família.
  • Experta en salut mental i capacitat laboral.
  • Valoració de seqüeles.
Altres:
  • Co-autora del llibre: "TRATADO PERICIAL JUDICIAL". Ed. LA LEY, juny 2014.
  • Autora del llibre "MIEDO A TENER MIEDO" Editorial Amat. Barcelona 2018.
  • Responsable de la Unidad de Psicología Clínica y Forense de la Unión de Mútuas-Catalunya. Mútua col·laboradora de la Seguretat Social Nº 267.
  • Adscrita al Torn d'Intervenció Professional (TIP) del COPC.