ALICIA FERNÁNDEZ HORTAL - nº 313

Titulació: Llicenciada en Psicologia.
Altres títols: Diplomada en Psicologia Sistèmica Familiar i de Parella.Tèc. Esp. En Test de Rorschach. Màster en Desenvolupament de Recursos Humans i Psicologia del Treball. Mediadora familiar i Coordinadora Parentalitat. Experta Forense.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 5.656
Data d'inscripció: 17/01/1990
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Còrsega 184, 1º1ª
Codi Postal: 08036
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.219.31.68 / 658.687.026
Fax: 93.284.55.46 / 93.219.31.68
E-mail: carlexalice@yahoo.com
Web: www.aliciafernandezhortal.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Psicodiagnòstic en nens, adolescents i adults. Separacions, divorcis, guarda i custòdia, règim de visites, modificació mesures.
  • Valoració de danys i seqüeles psiquiques per accidents i/o moobing.
  • Psicologia Sistèmica aplicada a Famílies i Parella.
  • Especialista en Test de Rorschach.
  • Experiència en pericials de Família, Penal, Civil i Laboral.
Altres:
  • Formadora del Consell de Col·legis d'advocats de Catalunya en cursos de Mediació Familiar.
  • Ponent al "Curs sobre Peritatges Judicials". Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Novembre 2010.
  • Article: "Pueden los tests determinar la idoneidad de los progenitores en el tema de la guarda y custodia de los hijos ?" Revista La Ley. Especial cuadernos de Probática. (Octubre 2012).