ADELA NOGUÉS LUCAS - nº 431

Titulació: Llicenciada en Psicologia. Experta forense. Psicòloga general Sanitària.
Altres títols: Diplomatura en Sexologia.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 6.096
Data d'inscripció: 03.10.1990
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Casp 114, 3er.1a. esc.C
Codi Postal: 08013
Població: Barcelona
Telèfon: 677.55.61.40
Fax: ----------------------
E-mail: adela_nogues@hotmail.com
Web: www.adelanogues.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Nacional: Peninsula, Balears i Canàries.
Especialitat:
  • Peritatges psicològics en l'àmbit civil: processos de separació i divorci, guardes i custòdies, modificació de mesures, incapacitacions civils i laborals, assetjament escolar, laboral i sexual. Temes contencioso-administratius.
  • Peritatges psicològics en l'àmbit penal: delictes contra la salut pública (toxicomanies i drogodependències), valoració psicopatològica d'imputats, seqüel·les psíquiques en víctimes de maltractaments i abusos sexuals, seqüel·les psíquiques en accidentats (de trànsit o laborals).
  • Informes Neuropsicològics.
  • Mediació familiar i de parella.
Altres:
  • Articles en el blog de "Kur Klinikum", centre de psicologia en el que col·laboro.
  • Membre de la Secció de Psicologia Jurídica i Forense del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).
  • Peritatges psicològics de Justícia Gratuïta.