JOAN BOADA I GRAU - nº 374

Titulació: Doctor en Psicologia per la Universitat de Barcelona.
Altres títols: Professor Titular a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Professor Col.laborador a la Univ. Oberta de Catalunya (UOC). Professor del Màster de Recursos Humans a la Universitat Pompeu Fabra (UPF-IDEC). Consultor en Recursos Humans i Organitzacions.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 2.552
Data d'inscripció: 1982
Societat professional: ----------------------
Direcció Avda. Catalunya 12, 5è. 1ª
Codi Postal: 43002
Població: Tarragona
Telèfon: 609.669.016
Fax: ----------------------
E-mail: joan.boada.grau@gmail.com
joan.boada@urv.cat
jboadagr@uoc.edu
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya, Espanya i Europa.
Especialitat:
  • Peritacions en RISCOS PSICOSOCIALS: Burnout, Mobbing, Fatiga laboral, etc...
  • Peritacions en RECURSOS HUMANS: Canvi de tasques i de funcions del lloc, Movilitat funcional i organigrama, Segregacions d'un lloc de treball en dos, Reestructuració d'una unitat de treball, etc..
Altres:
  • Boada, J. (B1999) "Psicologia del (Trabajo+Organizaciones+Recursos Humanos)" Barcelona: PPU. / Boada, J. (Director) (2001) "Capital Humano: 52 casos. Manual de Supuestos Prácticos sobre Gestión de Recursos Humanos y Procesos Organizacionales". Barcelona: Granica.
  • Boada, J., De Diego, R. y Vigil, A.(2003) "Mobbing: análisis de las propiedades psicométricas y estructura factorial de cuatro escalas (Mobb-90; MobbCF-21; MobbCG15 & MobbCs-28)". Revista Encuentros en Psicología Social, 1 (5), 26-31. / (2004) "Estudio de la bondad psicométrica y estructura factorial de una escala de absentismo laborar (ABS-74)". Revista Encuentros en Psicología Social, 2(1), 173-180.
  • Boada, J., De Diego, R., Agulló, E. y Mañas, M.A. (2005) "El absentismo laboral como consecuente de variables organizacionales". Revista Psicothema, 17 (2), 212-218.
  • Boada, J., De Diego, R. y De la Fuente (Dirs. y Coords). "Estrategias de liderazgo y desarrollo de personas en las organizaciones". Madrid: Pirámide (pp.21-41).
  • Membre de l'EAWOP (European Association Work and Organizational Psychology). Membre d'AEDIPE (Asociación Española de Directores de Personal). Membre de l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció).