SILVIA ROSELL PASTOR - nº 473

Titulació: Grau en Treball Social. Màster en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques.
Altres títols: Postgrau en Peritatge Social. Màster en PNL. Postgrau en Gestió de centres residencials.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Treball Social.
Col·legiat/Associat: 5.744
Data d'inscripció: 2002
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Portaferrisa 18, 1er.1a.
Codi Postal: 08002
Població: Barcelona
Telèfon: 609.47.02.52
Fax: ----------------------
E-mail: silviasrosell@hotmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tot Catalunya.
Especialitat:
  • Violència de Gènere.
  • Incapacitacions.
  • Família.
  • Infància.
Altres: