EVA GIRALT PADILLA - nº 465

Titulació: Diplomada en Treball Social. Perit Social Forense.
Altres títols: Postgrau en Peritatge Social Forense. Màster en Mediació i Resolució de conflictes. Certificat d'Aptitud pedagògica. Postgrau en Tècniques d'entrevista familiars.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi de Treball Social de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 8.498
Data d'inscripció: 2012
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Dr. Fleming 18, 1er
Codi Postal: 08860
Població: Castelldefels-Barcelona
Telèfon: 619.91.69.98
Fax: ----------------------
E-mail: contacte@peritatgesocial.com
giralt.mediacion@gmail.com
Web: www.peritatgesocial.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • INFÀNCIA i FAMÍLIA: separacions, divorcis i nul·litats, filiació, protecció menors, menors infractors, adopcions i acolliments familiars, violència domèstica.
  • EMPRESA: Assetjament laboral, moobing empresarial, accidents laborals, acomiadaments improcedents.
  • SALUT: Modificació de la capacitat d'obrar (incapacitats), abusos sexuals, negligències mèdiques, etc..
  • PENITENCIÀRI: Petició d'indults. Petició tercer grau. Mesures provisionals. Mesures alternatives.
Altres:
  • Docent en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació especialitzada de la Generalitat de Catalunya.
  • Docent al Col·legi de Treball Social de Catalunya.
  • Coordinadora del Grup de peritatge Social del Col·legi de Treball Social de Catalunya.
  • Diverses publicacions a la Revista de Treball Social, núm. 205 i 207.
  • Ponent en la II Jornada " 2015: fent camí en la intervenció psicosocial en emergències" organitzada pel Col·legi de Treball Social de Catalunya i de Reconeixement d'interès Sanitari amb núm. de registre 9002S/171/2015.
  • Ponència: "La gestió de les emocions dels intervinents a una emergència".