LLUÍS GENÉ I TORRANDELL - nº 131

Titulació: Llicenciat en Medicina i Cirurgia
Altres títols: Especialista en Medicina del Treball. Màster Universitari en Valoració del Dany Corporal. Tècnic Superior en Valoració de Riscos Laborals.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Metges
Col·legiat/Associat: 26.277
Data d'inscripció:
Societat professional: ----------------------
Direcció Alfons XII, 30.
Codi Postal: 08912
Població: Badalona.
Telèfon: 93.384.70.12 / 639.78.18.18
Fax: 93.384.70.12
E-mail: genetorrandell@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Medicina del treball
  • Valoració dany corporal
  • Traumatòleg laboral
Altres:
  • Membre de les Societats catalanes de Medicina del Treball i Medicina Avaluadora.
  • Membre de la Sociedad Española de Traumatología laboral.