JUAN FLORES BALANZA - nº 439

Titulació: Metge. Especialista en Obstetricia i Ginecologia.
Altres títols: ----------------------
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de metges de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 10.820
Data d'inscripció: 1976
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Marqués de Foronda 1, baixos 2ª
Codi Postal: 08032
Població: Barcelona
Telèfon: 93.429.17.30
Fax: ----------------------
E-mail: jfloresb01@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Espanya
Especialitat:
  • Obstetricia.
  • Ginecologia.
Altres: