JOSÉ DE LA POZA MARCOS - nº 132

Titulació: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina del treball.
Altres títols: Màster en Medicina d'Assegurances. Diplomat en Valoració del dany corporal.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Metges.
Col·legiat/Associat: 25.419
Data d'inscripció: 1988
Societat professional: ----------------------
Direcció c/ Santa Carolina 60-62, 1er 2a.
Codi Postal: 08025
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.435.58.04
Fax: 93.456.56.35
E-mail: 25419jdm@comb.cat
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Barcelona.
Especialitat:
  • Medicina del treball.
  • Expert en Valoració del Dany Corporal.
  • Medicina d'Assegurances.
Altres: