JOAN VALENTINES PONT - nº 351

Titulació: Llicenciat en Medicina (UAB). Especialista en Oftalmologia (1984)
Altres títols: Medicina del Treball.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 14.553
Data d'inscripció: 1979
Societat professional: ----------------------
Direcció C/Castellví 27.
Codi Postal: 08173
Població: Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 699.006.498
Fax: ----------------------
E-mail: joanvalentines56@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya i resta d'Espanya. França.
Especialitat:
  • Oftalmologia.
  • Medicina del Treball.
Altres:
  • Diverses publicacions: Recesión angular. Anales. Soc. Ergoftalmológica Española. El empleo racional de colirios y pomadas. Medicina integral. La neuromatose muqueuse familiale. Journal Française d'Oftalmologie.
  • Neuroretinitis in adquired syphilis. Ophthalmology. Journal of the AAO. Coloboma papilar asociado a hipermatremia. Arch.Soc.Española Oftalmología. Distrofia reticular de Sjogren. Arch. Soc. Española Oftalmología.
  • Societats científiques: Membre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. Soci de l'Associació Catalana d'Oftalmologia.
  • Membre de la Sociedad Española de Oftalmología.
  • Membre de la International Society on-line Ophtalmologists.