JAVIER GORRIZ QUEVEDO - nº 107

Titulació: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica.
Altres títols: Màster en Valoració del dany corporal. Màster en Medicina d'Assegurances Privades. Dipl. En Reparation et Dommage Corporel. Dipl. en Traumatologia della Strada. Dipl. por la Association for the Advancement of Automotive Medicine in Injury Scaling.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Metges
Col·legiat/Associat: 20.478
Data d'inscripció: 1.987
Societat professional: ----------------------
Direcció Avda.Diagonal, 612 5è.1a.
Codi Postal: 08021
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.202.38.77
Fax: 93.414.63.79
E-mail: 20478jgq@comb.cat
Web: www.gorrizhernandomedicos.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona i resta de Catalunya.
Especialitat:
  • Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica.
  • Valoració del Dany Corporal.
Altres:
  • Vicepresident de la SEVDC. Membre numerari de les Societats Científiques: SECOT-SCCOT-SCVDC-AMES.
  • Perit Metge acreditat per APCAS (Disposició addicional 5ª, Llei 30/95).
  • Membre de la Comissió Permanent de Seguiment del Barem Mèdic, UNESPA.
  • Professor de Màster VDC a les Universitats de Barcelona, Murcia, Pais Basc i Europea de Madrid.
  • Ponent a diversos Congressos de Medicina, a nivell nacional i internacional.