JAVIER BERTRÁN CASAS - nº 370

Titulació: Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UAB.
Altres títols: Especialista en Bioquímica Clínica. Màster en Valoració del Dany Corporal i Peritatge Mèdic (UB). Màster en PRL, especialitat Higiene Industrial (EIADH). Màster en Bioquímica i Patologia Mol.lecular (UAB). PDD IESE.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB).
Col·legiat/Associat: 26.385
Data d'inscripció: 10.10.1989.
Societat professional: ----------------------
Direcció IESE Avda. Pearson 21
Codi Postal: 08034
Població: Barcelona
Telèfon: 93.510.00.00
Fax: ----------------------
E-mail: peritomedico@javierbertran.com
Web: http//www.javierbertran.com/peritomedico/contacto
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya i Balears.
Especialitat:
  • Anàlisi Biomecànica de limitacions funcionals.
  • Medicina d'Assegurances.
  • Valoració del Dany Corporal.
  • Bioquímica Clínica i Patologia Mol.lecular.
Altres:
  • Antic membre ICAM (SCS).
  • Experiència professional en Cias. d'Assegurances i Mútues d'accidents Laborals.
  • Diploma acreditatiu de Capacitació en Medicina Pericial i Avaluadora del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona.
  • Perit d'Assegurances acreditat per APCAS.
  • Responsable de l'àrea de salut laboral de l'Hospital de Figueres.