ANTONI ROURAS LÓPEZ - nº 319

Titulació: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia.
Altres títols: Certificated by the European Society of Cataract and Refractive Surgery.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Metges de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 25.974
Data d'inscripció: 07.03.89
Societat professional: Institut Oftalmològic de Catalunya.
Direcció C/ Balmes 341, esc. A 1º2ª
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona
Telèfon: 93.200.87.37
Fax: ----------------------
E-mail: rouras@insofcat.e.telefonica.net
Web: ww.iocrouras.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Província de Barcelona.
Especialitat:
  • Oftalmologia.
Altres:
  • Presentació de diversos treballs en la Societat Europea i Americana de Catarata i Cirurgia refractiva.
  • Varies publicacions sobre oftalmologia, en col.laboració amb altres metges especialistes.
  • Ponent a diversos congressos nacionals i europeus. Participant a seminaris i cursos sobre oftalmologia.