ALFONSO SANZ CID - nº 171

Titulació: Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor titular de Màster a la UIC.
Altres títols: Especialista en Medicina del Treball. Especialista en Psiquiatria.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Metges de Barcelona
Col·legiat/Associat: 10.810
Data d'inscripció: 1976
Societat professional: INDACEP
Direcció Passatge Mulet 1, planta baixa.
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona
Telèfon: 93.415.98.00 / 644.45.65.70
Fax: 93.415.11.57
E-mail: asanz@peritos.cat
Web: www.peritos.cat
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona i província.
Especialitat:
  • Psiquiatría.
  • Medicina del treball.
  • Medicina.
  • Valoració del Dany Corporal.
Altres:
  • Nombroses publicacions a revistes especialitzades nacionals e internacionals.