MARIANO MARTÍN MUÑOZ - nº 381

Titulació: Arquitecte Superior per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Altres títols: Diploma de Postgrau en Mediació Professional en l'Àmbit de l'Arquitectura i l'Urbanisme. Diplomat en Arquitectura Legal i Forense per la Universitat Pompeu Fabra
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia.
Col·legiat/Associat: 5.171
Data d'inscripció: 03.01.1973
Societat professional: MB Arquitectes Associats, S.L.
Direcció C/ August Font 38, 2on.2a.
Codi Postal: 08035
Població: Barcelona
Telèfon: 93.668.37.94 / 629.31.24.21
Fax: 93.668.05.15
E-mail: marianomartin@coac.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Urbanisme.
  • Patologies de l'edificació.
  • Valoracions i Taxacions.
  • Mediació en l'Àmbit de l'Arquitectura i l'Urbanisme.
Altres: