MIREIA HERNÁNDEZ ESTEBAN - nº 463

Titulació: Llicenciada en Filologia Clàssica. Perit Cal·lígraf. Diplomada en Grafologia. Diploma en Criminalística, Infoanàlisi i tècniques avançades en Ciències Forenses. Màster en Criminalística i Consellera Superior en Ciències Forenses (UAB). Màster de Neuropsicologia infantil i educació.
Altres títols: Perit Cal·lígraf. Diplomada en Grafologia. Diploma en Criminalística, Infoanàlisi i tècniques avançades en Ciències Forenses. Màster en Criminalística i Consellera Superior en Ciències Forenses (UAB). Màster de Neuropsicologia infantil i educació.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi de Doctors i Llicenciats en filosofia i lletres.
Col·legiat/Associat: 27.584
Data d'inscripció: Octubre 1.990
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Vallseca 176 3er 2a
Codi Postal: 08195- Sant Cugat del Vallès
Població: Barcelona
Telèfon: 686.451.991
Fax: ----------------------
E-mail: mireia@analisisdocumental.com
Web: www.analisisdocumental.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Lingüistica Forense.
  • Grafologia.
  • Pericial Cal·ligràfica.
  • Especialitzada en anàlisi d'obres d'art.
Altres:
  • "Lingüistica Forense bàsica". Editorial Tirant lo Blanc, València 2016.