VÍCTOR BARDIA I AQUILUÉ - nº 291

Titulació: Titulat en Peritatge Mercantil i Organització d'Empreses.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Agrupació Professional d'Antiquaris de les Reales Atarazanas. Membre de la Federación Española de Anticuarios.
Col·legiat/Associat:
Data d'inscripció:
Societat professional: ----------------------
Direcció Passeig de Gràcia 55 1er. tda.50-51
Codi Postal: 08007
Població: Barcelona.
Telèfon: 610.225.316
Fax: ----------------------
E-mail: victorifills@victorifills.com
Web: www.victorifills.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Vidre i porcellana Europea.
  • Mobiliari modernista i Art Deco.
  • Mobles Catalans del segle XVIII i XIX.
Altres:
  • President de l'Agrupació Professional d'Antiauaris de les Reals Atarazanas.
  • President del Comité de Selecció i Admissió d'Obres del Saló d'Anticuaris de les Reales Atarazanas des de 2001.
  • Membre del Comité Organitzador de la Feria de Antigüedades de Madrid, Feriarte, des de 2003.
  • Membre del Comité de Selecció i Admissió d'Obres com Expert d'Arts Decoratives, Art Nouveau i Art Decó i Porcellanes continentals de la Feria de Antigüedades de València (de 1998 a 2002) i de la Feria de Antigüedades de Madrid, Feriarte (de 1998 a 2004)