SELVA MARÍA OREJÓN LOZANO - nº 461

Titulació: Llicenciada en Ciències de la Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques (URL). Diplomada en Business Adminstration, University of Cambride. Diplomada en Anàlisi d'Intel·ligència al servei de l'Estat i l'Empresa (CISDE). Diplomada en Ciberseguretat en anàlisi d'intel·ligència en fonts obertes.
Altres títols: Actualment cursant Investigació Privada a la Universitat Abat Oliba.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques. AIF, Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales.
Col·legiat/Associat:
Data d'inscripció:
Societat professional: on BRANDING
Direcció C/Mallorca 318, 1er 1a.
Codi Postal: 08037
Població: Barcelona
Telèfon: ----------------------
Fax: ----------------------
E-mail:
Web: www.onbranding.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Experta en Identitat Digital, Imatge i Reputació a la Xarxa.
Altres:
  • LA IDENTIDAD DIGITAL: Qué es,métodos de análisis, investigación y valoración de pérdida de imagen en la red: La identidad digital, identidad social media... analógica.
  • LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ACTIVA Y PASIVA ANTE INCIDENTES CRÍTICOS DIGITALES (beta): Protección de la identidad digital "2... De crisis Policial Digital".