JOSÉ CARLOS OJEDA ARNAL - nº 435

Titulació: Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses.
Altres títols: Postgrau de Dret Penal Econòmic (Abat Oliba CEU, 2014-2015).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 11.483
Data d'inscripció: 2007
Societat professional: OJEDA ECONOMISTES SLP
Direcció C/ Sant Antoni Maria Claret 71, 1er 1a.
Codi Postal: 08025
Població: Barcelona
Telèfon: 93.456.95.17
Fax: 93.450.37.90
E-mail: ojeda@economistes.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Comptabilitat.
  • Actuacions judicials (concursals, pericials).
  • Expert en "Compliance" sobre la Responsabilitat Penal de les persones jurídiques.
Altres: