ENRIQUE DE MADRID-DÁVILA RICO - nº 456

Titulació: Investigació Privada (Universitat de Barcelona).
Altres títols: Direcció de Seguretat Privada (ICADE). Risk Management (Cranfield University).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 168
Data d'inscripció: 2001
Societat professional: GNL, GOVERNACE,RISK & COMPLIANCE, S.L.
Direcció Via Augusta 103, 6º3ª
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona
Telèfon: 629.768.729
Fax: ----------------------
E-mail: enrique@demadriddavila.com
Web: www.demadriddavila.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Espanya
Especialitat:
  • Compliance.
  • Compliance Penal.
  • Plans de Prevenció de delictes.
  • Investigació Privada.
  • Investigacions Internes.
Altres:
  • Professor de Gestió de Riscos i Compliance a la Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universidad Carlos III, Universidad de Granada i Col·laborador d'ESADE.
  • Autor: Peritaje en materia de Compliance en aplicación de la normativa relativa a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
  • Tratado Pericial Judicial. Wolters Kluwers, 2014.