RAMÓN PEÑALOSA RODRÍGUEZ - nº 292

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Eginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 12.465
Data d'inscripció: 31/10/1995
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Entença, 30 entl.2º
Codi Postal: 08015
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.453.81.22 / 656.933.997
Fax: 93.453.81.52
E-mail: tecnicos@depatentes.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya.
Especialitat:
  • Patents.
  • Propietat Industrial.
Altres: