MANEL GARCIA SÁNCHEZ - nº 332

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial.
Altres títols: Diplomat per IESE.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 15.744 G
Data d'inscripció: oct-00
Societat professional: ----------------------
Direcció C/Consell de Cent, 117 2on. 2a.
Codi Postal: 08015
Població: Barcelona
Telèfon: 616.207.865 / 93.325.96.22
Fax: 93.325.96.22
E-mail: info@peritos-mg.com
Web: www.peritos-mg.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Informes i valoracions sobre processos industrials, aparells i màquines.
  • Accidents de trànsit i laborals. Sinistres.
  • Inventaris d'actius. Societats, herències i successions.
  • Auditories energètiques. Certificacions i homologacions tècniques.
  • Taxacions per Hisenda i Seguretat Social.
  • Sectors: indústria, química, arts gràfiques, hotels, automòbil, etc..
  • Reconstrucció d'accidents.
Altres: