JAVIER BARJAU ELDRACHER - nº 397

Titulació: Enginyer Tècnic Agricola.
Altres títols: Topògraf. Enginyer de Seguretat i Salut.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 2.037
Data d'inscripció: 1.990
Societat professional: PERITAJES BARCELONA-AGRO, S.L.
Direcció C/ Balmes 256, 3º2ª
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona
Telèfon: 607.314.373
Fax: ----------------------
E-mail: jbarjau@hotmail.com
Web: www.javierbarjau.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya, Aragó i Llevant.
Especialitat:
  • Valoracions. Peritacions judicials.
  • Expropiacions. Plans Urbanístics. Estudis d'Impacte.
  • Herències. Garantia hipotecària.
  • Estudis de viabilitat d'explotació agroindústries i pecuàries.
Altres:
  • Més de 3.000 informes hipotecaris. Més de 600 informes judicials.
  • Processos d'expropiació AVE, FOMENT, INCASOL, DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
  • Col·laboració amb la UPC Arquitectura, departament de Valoracions.
  • Treballs topogràfics, cubicacions, replantejos.