RAMON CASAÑAS I AGUADO - nº 194

Titulació: Enginyer Industrial.
Altres títols: Agent de la Propietat Immobiliària. Administrador de Finques.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya / Col.legi d'A.P.I. / Col.legi d'Administradors de Finques.
Col·legiat/Associat: 2.356 / 1.630 / 3.164
Data d'inscripció: 1968 / 1983 / 1985
Societat professional: ----------------------
Direcció c/ Roger de Llúria, 91 2n. 1a.
Codi Postal: 08009
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.215.98.47 / 610.42.69.52
Fax: 93.215.98.47
E-mail: ramonca@movistar.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya.
Especialitat:
  • Totes les de la professió.
  • Reconstrucció d' accidents.
Altres: