JUAN FDEZ-GOULA PFAFF - nº 329

Titulació: Enginyer Industrial. Màster en Administració d'Empreses (ESADE).
Altres títols: Màster en Direcció Integrada de Projectes. Cursos d'Arbitratge especialització en tècnica arbitral (ESADE). Cursos de Postgrau: Automoció/Soldadura/Enginyeria Legal /Perícia Judicial.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 6.787
Data d'inscripció: 1.982
Societat professional: Goupe, S.L.
Direcció Numàmcia 117-121 1er 1a. A
Codi Postal: 08029
Població: Barcelona
Telèfon: 689.51.66.33
Fax: skype: juangoula
E-mail: goupe@goupe.es
jfgp@goupe.es
Web: www.goupe.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Espanya i Europa Occidental. Ocasionalment Àfrica i Llatinoamèrica.
Especialitat:
 • Totes les de la professió: dictàmens i peritacions judicials i de part. Taxacions i valoracions: d'actius, béns d'equipament, subministres, d'empreses, negocis, fons de comerç.
 • Dictàmens de Patents i Marques. Violació de la Propietat Industrial. Descobriment de frau industrial.
 • Mecànica / Energia. Causes d'accidents laborals i de trànsit.
 • No acompliment d'especificacions i qualitat. Qualitat de construcció i/o reparació de maquinària i vehicles, reparacions repetitives. Defectes de disseny en maquinària.
 • Perit d'Assegurances Riscos Diversos. Riscos Industrials. Averia maquinària. Responsabilitat Civil. Pèrdua Beneficis.
 • Reconstrucció d'Accidents.
Altres:
 • Ponència: "El Peritatge d'Enginyer Industrial" Curs sobre peritatges judicials (Col.legi d'Advocats de Barcelona, octubre 2009, octubre 2010).
 • Ponència: "Requisits previs pel correcte procés de valoració de la prova". Congrés UNIJES (ESADE, juliol 2010).
 • Ponencia: "La figura del Perito"Congreso Europeo de peritaje Judicial, (ESADE, octubre 2008).
 • Ponència: "Reconstrucció d'accidents com a mitjà de determinació de la causalitat" Curs de Formació per a perits judicials, (Centre d'estudis Jurídics, 2007).
 • Ponència: "Rehabilitació de Centrals Hidroelèctriques", 10º Congreso Ibero-Americano de Manutençao (Lisboa, 1998).
 • Redacció de Manuals d'Usuari i de Taller de Maquinària i vehicles.
 • Més de 200 Traduccions Tècniques i de Patents.
 • Ex-professor d'ESADE. Ex-professor d'Administració d'Empreses de la Universitat Ramon Llull.
 • Article: "Como se prueba un dictamen de ingeniero industrial". Revista La Ley. Especial Cuadernos de Probática (2012).
 • Ponències: "La Perícia Judicial como Actividad de Ingeniero Industrial" Full. d'Enginyers. "Como vemos los peritos a los Letrados en la Sala". Asociación Catalana de Peritos Judiciales Tecnológicos.