IGNACIO F. ALONSO GARCÍA - nº 359

Titulació: Enginyer Industrial
Altres títols: Comissari d'Avaries
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers Insdustrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 6.557
Data d'inscripció: 1.982
Societat professional: INGEXFIN 2002, S.L.
Direcció C/ Balmes 415, 4º B
Codi Postal: 08022
Població: Barcelona
Telèfon: 93.417.44.33
Fax: 93.417.44.33
E-mail: ialonso@ingexfin.com
Web: www.ingexfin.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya i eventualment reste d'Espanya i Europa.
Especialitat:
  • Dictàmens i Peritatges. Taxacions i Valoracions.
  • Sinistres: causes i valoració. Anàlisi de Riscos.
  • Mercaderies transportades en vaixell i intermodal.
  • Embarcacions esportives.
  • Ports esportius.
Altres:
  • Expert en Transport de Mercaderies Perilloses. Comité Europeu de normalització.
  • Professor a l'Escola d'Enginyers de Gijón durant 4 anys.
  • Assessor Patents.
  • Idiomes: anglès i francès.