BRUNO FAZIO SOLÀ - nº 267

Titulació: Enginyer Industrial. Especialitat Estructures.
Altres títols: Curs Planificació d'Obres (FOCSA). Curs Inspector Instal·lacions GLP (SEDIGAS). MOL-Müszaki Vezetés (direcció tècnica obres gasolineres MOL).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d' Enginyers Industrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 7.816
Data d'inscripció: 19.05.1989
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Còrsega 116, 1er 1a
Codi Postal: 08029
Població: Barcelona
Telèfon: 93 4196038
Fax: ----------------------
E-mail: b.fazios@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya, Espanya, Hongria, Nord d'Àfrica i resta UE.
Especialitat:
  • Totes le d' Enginyeria Industrial.
  • Dictàmens i peritacions judicials de part.
  • Construcció industrial, edificació, urbanisme i obra pública.
  • Taxacions i valoracions d' actius, béns d'equipament, subministraments, negocis.
Altres:
  • Traduccions tècniques, legals i comercials (anglès, francès, hongarès, italià).
  • Traductor i Intèrpret Jurat (italià).