ANTONIO MARCHIO BORELLI - nº 341

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial. Enginyer Industrial.
Altres títols: Màster en Propietat Industrial i Intel·lectual. Postgrau en Direcció i Gestió de Projectes i Obres.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers de Catalunya./ Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 12.529 / 13.509
Data d'inscripció: 2000 / 1997
Societat professional: ----------------------
Direcció Avgda. Diagonal 468, 8º A
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona
Telèfon: 646.133.124
Fax: 93.408.29.42
E-mail: antonio@amperits.cat
Web: www.amperits.cat
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
  • Totes les de la professió.
  • Reconstrucció d' accidents.
Altres:
  • Llibre: Manteniment de màquines elèctriques (CECOT).