ANTONIO GALLART VALIA - nº 362

Titulació: Enginyer Industrial
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers Industrials.
Col·legiat/Associat: 6.339
Data d'inscripció: 1.980
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Bisbe Sivilla, 7 / Passeig de Sant Joan Bosco, 59 4rt.2ª
Codi Postal: 17005 / 08017
Població: Girona / Barcelona
Telèfon: 972.24.57.25 / 629.65.17.89
Fax: 972.23.28.38
E-mail: agallartv@telefonica.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya i Andorra
Especialitat:
  • Construcció
  • Automoció
  • Peritacions immobiliàries
  • Planejament i gestió urbanística.
Altres: