ALFONSO-C. AUGUET SANGRÀ - nº 328

Titulació: Enginyer Industrial. Enginyer Químic.
Altres títols: Agent de la propietat Immobiliària.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 8053
Data d'inscripció:
Societat professional: Technical Consulting Office, S.L.
Direcció Rda. Gral. Mitre, 202 1er.3a.
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.212.24.81 / 636.00.60.11
Fax: 93.212.24.65
E-mail: ac.auguet@gmail.com; a.auguet@vektorteam.com
Web: www.tasaractivos.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
  • Reconstrucció d' Accidents.
  • Valoració de procesos, valoració d'actius, química, medi ambient, patents, accidents, altres..
Altres: