AGUSTÍ HEREU ISANTA - nº 373

Titulació: Enginyer Industrial
Altres títols: Màster en Qualitat. Gestió Ambiental. Màster en Gestió i Direcció d'Empreses.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 5.052
Data d'inscripció: 1976
Societat professional: Gabinete Nexcal Asociados (NEXCAL, S.L.)
Direcció C/ Zamora, 40-42 local
Codi Postal: 08005
Població: Barcelona
Telèfon: 93.202.38.39 / 677.520.860
Fax: 93.201.70.38
E-mail: ahereu@nexcal.com
ahereu@ono.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Totes les d'Enginyers Industrials. Instal.lacions i maquinària.
  • Geologia i Medioambient.
  • Prevenció de Riscos Laborals-PRL.
  • Construcció. Edificació. Urbanisme.
  • Emergències i Riscos municipals/Terrirorials.
  • Reconstrucció d' accidents.
Altres: