JORDI GILIBERT MASANA - nº 333

Titulació: Enginyer en Informàtica. Perit Judicial Informàtic.
Altres títols: Màster en Logística Integral. Postgrau en Seguretat en Internet i mitjans electrònics de pagament.
Col.legi/Associació Professional:
Col·legiat/Associat:
Data d'inscripció:
Societat professional: Jordi Gilibert Masana.
Direcció ----------------------
Codi Postal: 08000
Població: Barcelona
Telèfon: 609.34.66.70
Fax: 927.291.719
E-mail: jordi.gilibert.masana@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya, Espanya i tot Europa.
Especialitat:
 • Peritatges Informàtics en les àrees Laboral, Civil, Mercantil i Penal.
 • Assessorament per advocats i empreses.
 • Expert en clonatge de discs durs i recuperació de dades.
 • Especialista en sistemes operatius Windows, Linux, OS/400 i Unisys.
 • Expert en paquets informàtics de gestió empresarial (SAP, SAP Business One, Ross, aplicacions a mida).
 • Expert en bases de dades (Access, SQL Server, Oracle).
 • Expert en aplicacions de missatgeria, web i pagament electrònic.
 • Assessorament en la realització del plec de condicions, avaluació i selecció de proveïdors per l'outsourcing del manteniment d'infraestructures informàtiques i aplicacions informàtiques.
 • Anàlisi i clonatge de dispositius mòbils.
Altres:
 • SAP Certified Application Associate Sap supplier Relationship Management 7.2
 • Màster en Logistica Integral en la Fundació I.C.I.L. (Barcelona).
 • Postgrau de Seguretat en internet i mitjans electrònics de pagament a la Fundació Politècnica de Catalunya.
 • Curs de Tècniques de Management a les Heures Formació Continuada.
 • Curs de Comptabilitat, Pressupostos i Finances per no Financers al ICT.
 • Anglès nivell Advanced. Títol First Certificate per la Universitat de Cambridge.