MIGUEL ANGEL MARTINEZ AYUSO - nº 297

Titulació: Enginyer Superior de Telecomunicacions (UPC). Màster en Direcció i Gestió en Sistemes i Tecnologies de la Informació (UOC).
Altres títols: MBA College des Ingenieurs (Paris). Postgrau Instal. de Comunicacions en Edificacions. Postgrau Perit Judicial. Postgrau Perit Ass. CISM- Certificat de Gestión de Seguridad Informática. CISA-Certificat d'Auditoria de Sistemas de Información (ISACA).
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 9.272
Data d'inscripció: 2000
Societat professional: ----------------------
Direcció c/ Comte d'Urgell 24, 4rt. 1a.
Codi Postal: 08011
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.423.10.47 / 639.74.03.31
Fax: 93.423.10.47
E-mail: mamartinez@iies.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
  • Totes les de la professió: Telefonia, audio-video, etc…
  • Informàtica.
  • Identificació veus i imatges.
Altres: