FRANCISCO SALGADO LAFONT - nº 189

Titulació: Enginyer de Telecomunicacions.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d\'Enginyers de Telecomunicacions.
Col·legiat/Associat: 6.127
Data d'inscripció: 14/07/1995
Societat professional: ----------------------
Direcció c/ Prim 6, 2on C.
Codi Postal: 08911
Població: Badalona.
Telèfon: 93.384.54.49
Fax: 93.464.34.18
E-mail: fslafont@yahoo.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Enginyer de Telecomunicacions.
Altres: