DAVID A. MESQUIDA GUERRA - nº 349

Titulació: Enginyer Superior de Telecomunicacións. UPC
Altres títols: Màster en Bioenginyeria. UPC. Curs de postgrau Project Management UPC.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació.
Col·legiat/Associat: 9.141
Data d'inscripció: 16.05.2000
Societat professional: Barcelona Ingenieros, S.C.P.
Direcció C/ Can Bruixa 42, entl. 1ª
Codi Postal: 08014
Població: Barcelona
Telèfon: 93.205.09.43
Fax: 93.204.86.24
E-mail: project@barcelonaingenieros.com
Web: www.barcelonaingenieros.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tot Espanya.
Especialitat:
  • Infraestructures de telecomunicacions, telefonia mòbil, desplegament fibra òptica.
  • Acústica. Denúncies per sorolls. Sistemes audiovisuals.Identificació de veus.
  • Electrònica i Equips electrònics. Bioenginyeria i equips electromèdics.
  • Classificació de productes en duanes. Taxació d'Equips i sistemes.
  • Propietat Intel.lectual.
  • Informàtica.
Altres: