RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA - nº 460

Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Altres títols: ----------------------
Col.legi/Associació Professional: Col·legi de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 22.958
Data d'inscripció: Juliol 2005.
Societat professional: EKIP Enginyeria, S.L.P.
Direcció C/ Sant Antoni 19, local 19.
Codi Postal: 08290
Població: Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Telèfon: 662.559.134
Fax: ----------------------
E-mail: rgutierrez@ekip.com.es
Web: www.ekip.cat
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya
Especialitat:
  • Estructures. Construcció obra civil i edificació.
  • Urbanisme. Transports. Llicències. Geotècnia.
  • Enginyeria ambiental.
Altres: