LUIS UBALDE SERRA - nº 34

Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Altres títols: Llicenciat en Ciències Geològiques.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
Col·legiat/Associat: 4.451
Data d'inscripció: 08/11/1973
Societat professional: Informes y Dictámenes.
Direcció C/ Dr. Carulla, 47 1er.
Codi Postal: 08017
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.212.00.89
Fax: 93.212.00.89
E-mail: lubalde@ciccp.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Total.
Especialitat:
  • Transports i les seves infraestructures: carreteres i ferrocarrils.
  • Obres hidràuliques i energia.
  • Enginyeria del terreny i del sòl.
  • Temes generals de construcció: econòmic, projecte, direcció d'obra i execució.
  • Medicions i topografia
Altres:
  • Publicacions sobre el comportament del formigó, control i vigilància d'estructures i obres fetes.
  • Treball d'enginyeria i construcció d'autopistes i grans sistemes de producció d'energia elèctrica.